OsumSpa nơi sức khỏe - vẻ đẹp thăng hoa!

+84 936 003 568 osumspa.info@gmail.com

Overview of Osum Spa – Osum Spa 요약 – Osum Spaの概略

MENU

I. Sơ lược về Osum SpaOverview of Osum SpaOsum Spa Osum Spaの概略:.

II. Chính sách tại Osum SpaPolicies in Osum SpaOsum Spa 정책 Osum Spaの政策:. 2

III. Dịch vụService서비스サービス:. 3

 1. Massage Trị liệu Vai – Cổ Gáy Massage for shoulders – neck and nucha of the neck treatment 어깨 치료 마사지肩、首、襟首の治療マッサージ: 400 000VNĐ/60min.. 3
 2. Massage body trị liệu bằng dầuBody massage with oil 향기있는 액체로 바디 마사지요법油で治療ボディーマッサージ: 350 000VNĐ/60min.. 3
 3. Massage body Đá muối Himalaya Body massage with Himalaya salt rock히마라이아 돌소금으로 바디 마사지ヒマラヤの塩岩ボディーマッサージ: 350 000VNĐ/60min.. 3
 4. Massage chân đá muối Himalaya Salt Rock Massage with Himalaya salt rock 히마라이아 돌소금으로 마사지 ヒマラヤソルトロック塩岩のフットマッサージ: 200 000VNĐ/60min.. 3
 5. Mặt chuyên sâu hãng DermalogicaSpecialized characteristics of Dermalogica 말로 지카 심층 스킨 케어ダーマロジカの顔を中心としたマッサージ: 400 000VNĐ/60min.. 3
 6. Gói đặc biệt (Massage body cao cấp Osum Spa)Special package (Premium body massage body at Osum Spa)특별 상품 (Osum Spa고급 바디 마사지) 特別パッケージ(Osum Spa高級ボディーマッサージ): 600 000VNĐ/90min.. 3
 7. Massage thể thao – Sport Massage스포츠 마사지 – スポーツマッサージ:400 000VNĐ/60min.. 3
 8. Tẩy da chết cùng Cám gạo, sữa và Muối HimalayaExfoliation with Rice Bran, Milk and Himalayan Salt쌀겨, 우유 히말라야 소금으로 각질 제거死んだ肌を米ぬか、ヒマラヤの塩での解消: 200 000VNĐ/30min.. 3

I. Sơ lược về Osum SpaOverview of Osum SpaOsum Spa 요약 – Osum Spaの概略:

 Osum Spa với hơn 5 năm kinh nghiệm, Osum Spa luôn nỗ lực để mang tới dịch vụ tốt nhất cho Quý Khách hàng. Osum Spa được coi là thiên đường chăm sóc và trị liệu tự nhiên tại Hà Nội. Hãy tới và cảm nhận sự tận tâm của đội ngũ nhân viên và tận hưởng không gian sang trọng tại Osum Spa. Đội ngũ kỹ thuật viên của Osum Spa đều được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, sự chuyên nghiệp được thể hiện trong từng dịch vụ sẽ mang lại cho Bạn trải nghiệm độc đáo khó quên khi đến với Osum Spa. Sự hài lòng của Quý khách khẳng định chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Osum Spa with more 5 experienced years, Osum Spa always tries its best efforts to bring the best services for customers. Osum Spa is considered as the heaven for natural care and therapeutic treatment in Hanoi. Just come to and feel the honor and care in peaceful place in Hanoi capital. All employees of Osum Spa are trained following with international standards; provide unique and everlasting experiences at Osum Spa. Customer’s satisfaction affirms service quality of our services.

 Osum Spa 는 5 년 이상의 경험으로 고객님께 최상의 서비스를 제공하기 위해항상 노력하고 있었다. Osum Spa는 하노이의  자연 치료법 및 보살핌의 천국으로 간주된다. Osum Spa에서 호화로운 공간 및 직원들의 정성을 느껴보십시오. Osum Spa의 기술 직원들이 국제 표준에 따라 교육을 받았으며 Osum Spa에 오실 때 각 서비스에나타난 전문성은 고객님께 잊을 수없는 독특한 경험을 제공할 것이다. 귀하의 만족은 우리의 서비스의 품질을 긍정했다.

 OsumSpaは5年間の経験により顧客に最良サービスをおもたしますよう、常に努力しております。Osum Spaはハノイにおける自然的な世話、治療の極楽所と思われております。Osum Spaのスタッフの懇切を感じて、贅沢な空間を楽しみに来てくださいませ!Osum Spaの技術スタッフは国際基準により教育され、各サービスに示されたプロはあなたに独特的な忘れない体験をおもたらします。顧客の満足は私たちのサービス品質を肯定します。

 

II.  Chính sách tại Osum SpaPolicies in Osum SpaOsum Spa 정책 Osum Spaの政策:

 1. THANH TOÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN: Tiền mặt, ATM Debit, Visa, Master..Hầu hết các Thẻ tín dụng chính.

ACCEPTED OF PAYMENT: Cash, Debit ATM, Visa, Master, etc and almost main credit credits.

허용된 결제 방법 : 현금, ATM 카드, 비자, 마스터 카드, 대부분의 주요 신용 카드.

認めている支払い:現金、  ATM Debit, Visa, Master.. ほとんどの主要クレジットカード.

 

 1. PHỤ LỤC : Tại Osum Spa, chúng tôi muốn hoàn thành yêu cầu điều trị của mọi người. Chúng tôi khuyên bạn nên tới 10 phút trước giờ hẹn của bạn. Ngoài ra, xin vui lòng hiểu rằng, để làm cho khách hàng sau đây, điều trị của bạn sẽ bắt đầu và kết thúc đúng giờ.

APPENDIX:  AT Osum Spa, we want to complete treatment requirements of everyone. We advise you to come at least 10 minutes before your appointment time. In addition, please understand that your treatment services will begin and end on time

부록: Osum Spa에서귀하의치료 요청을 이행하기를 원합니다. 약속 시간 10 분 전에 도착할 바랍니다. 또한다음 고객을 만들기 위해서 귀하의 치료가 시작되고 종료 될 것임을 이해하십시오.

付録:OsumSpaでは、皆の治療要求を完成したいです。予約した時間の10分前に到着をお勧めいたします。また、次の顧客にサービスすることを保証するために、予約した時間通りに進めますのでご了解下さい。

 

 • Bạn có thể đặt phòng qua điện thoại của chúng tôi. You can serve room through our telephone. 귀한 손님께서 전화로 예약하실 있습니다. 電話で予約するのが可能です。
 • HỦY DỊCH VỤCANCEL SERVICE서비스 취소 – サービスのキャンセル:

+ Chúng tôi yêu cầu thông báo 16 giờ về việc hủy hoặc thay đổi cuộc hẹn. Mọi trường hợp không xuất trình hoặc huỷ phòng với thông báo ít hơn 12 giờ hoặc đến trễ sẽ phải chịu đầy đủ lệ phí trên thẻ tính phí của bạn.

We require to your information at least before 16 hours about cancellation or changes of the appointment. All cases of non-announcement or room cancellation less than 12 hours or coming late will have to incur full costs of services.

 취소 또는 변경 약속을 위하여 16 시간 전에 통보해야 한다. 12 시간 미만의 통지 또는 늦은 도착으로 취소할 경우에는 귀한 손님께서 여전히 충전 카드에 전체 요금이 부과됩니다.

予約の変更又はキャンセルする場合は16時間前にお連絡下さい。12時間以下前に連絡した場合又は遅れて来た場合はあなたのチャージカード費用の全額を負担すること。

+ Xin lưu ý rằng đến muộn cho một dịch vụ có thể yêu cầu spa để rút ngắn thời gian điều trị, với đầy đủ phí áp dụng, để không làm phiền khách hàng khác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp đầy đủ dịch vụ.

Please take attentions that coming late for some services can require spa service to shorten treatment time with full applicable costs in order not to bother other customers. However, we will try to provide full services.

 서비스를 이용하러 늦게 도착하는 경우 스파가 다른 손님을 방해하지 않기 위해 처리 시간을 단축 할 수있는 요청하지만 완전 충전이 적용된다. 그러나 우리는 완전한 서비스를 제공하기 위해 최선을 다할 것이다.

1つサービスに遅れた場合は、他の顧客に迷惑を掛けないように、費用の全額適用で、治療時間の短縮を要求することが出来ます。但し、サービスを十分に提供しますよう、全力で努力します。

 

 • VIP CARD / GIFT CERTIFICATE

 + Khách hàng thường xuyên của chúng tôi nhận được thẻ VIP và tận hưởng các dịch vụ của Osum với mức chiết khấu.

Frequent customers will receive VIP cards and enjoy services of Osum with discount

 우리의 단골 고객께서 VIP 카드를 받고 할인 된 가격으로 Osum Spa의 서비스를 즐기실 수 있다.

継続顧客はVIPカードをもらえて、割引でOsumのサービスを楽しむことができます。

+ Chứng nhận quà tặng được cung cấp trong một số mùa khuyến mãi đặc biệt. Họ có giá trị đến ngày ghi trên thẻ. Tuy nhiên, việc gia hạn có thể được cấp nếu được yêu cầu trước ngày hết hạn.

Gift certificates are provided in some special promotional reasons. They have validity up to the date mentioned on the card. However, the extension can be offered if required before the expired date

 상품권은 특별 프로모션 시즌에 제공할 것이다. 카드에 표시된 날짜에 유효합니다. 그러나 만료일 이전에 요청 된 경우 기한을 연장할 수 있다.

 ギフト券は特別なプロモーション期間に提供されます。カードに記載されている日付まで有効です。 ただし、有効期限前に要求された場合は、延長を認めることがあります。

 

 • Thông tin liên hệContact information연락처 정보 お問合せ

Vui lòng để lại dưới đây bất cứ yêu cầu, gợi ý, phản hồi, bình luận nào của quý khách. Chúng tôi rất hân hạnh được giúp đỡ và giải đáp cho quý khách trong vòn 24h.

Please leave here any requirement, comment, reply, and suggestion; we have the honor of helping and answering all customers within 24 hours

 귀하의 요청, 의견 또는 문의 아래에 남겨 두십시오. 우리는 귀한 손님께24 시간 이내당신을 답변 및 도와 기쁘게 생각한다.

 要望、提案、フィードバック、コメントがございましたら、次にご連絡下さい。24時間以内にお回答いたします。

 

119 Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam,

119 Mai Hac De, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam

 베트남, 하노이, 하이바 쯩 군,   마이 하크 데 119.

 119 Mai Hac De、Hai Ba Trung区、Ha Noi、ベトナム

Hotline: 093.600.3568

Website: http://.osumspa.vn

Facebook: http://Facebook.com/osumspa.vn

 

III.  Dịch vụ – Service서비스 – サービス: 

 1. Massage Trị liệu Vai – Cổ Gáy Massage for shoulders – neck and nucha of the neck treatment 어깨 치료 마사지肩、首、襟首の治療マッサージ: 400 000VNĐ/60min.

 Đau vai gáy do bó cơ và nhiều u cục tắc nghẽn  gây đau đầu, mất ngủ, tê bì chân tay , cơ thể mệt mỏi ảnh hưởng vận động và sinh hoạt. Massage Trị liệu đau vai gáy là massage tập trung vùng vai cổ gáy đầu, lưng, tay.

Pain at shoulder and nucha and blockage tumors causes headache, insomnia, numbness of the limbs, body fatigue affecting movement and activity. Massage for shoulder and nucha pain treatment is the massage focusing on neck, shoulders, back, hands.

 근육에 의한 어깨 통증 및 많은 덩어리 폐쇄에 의한두통, 불면증, 사지의 마비가 발생하며 몸이 피곤하기 때문에운동과 활동에 영향을 미쳐야 한다. 어깨  – 목 치료 마사지 방법은 목, 어깨, 등, 팔에 집중한다.

 筋肉及び混雑瘤により肩、襟首の痛いは頭痛、不眠症、手足のしびれ、身体疲労を発生させ、運動や生活に影響を与えます。肩、襟首の痛い治療のマッサージは肩、首、襟首、頭、手を中心としたマッサージです。

Lợi ích: Massage trị liệu chuyên sâu Vai cổ gáy kết hợp kỹ thuật trị liệu chuyên sâu và tinh chất thiên nhiên và dược liệu quý hiếm có tác dụng lưu thông khí huyết, tan u cục tắc nghẽn và điều trị tê bì chân tay, giảm triệu chứng mất ngủ. Cơ thể được tái tạo năng lượng mới

Benefits: Specialized massage treatment for shoulder, neck and nucha combining with specialized treatment technique and natural essence as well as valuable medicine have functions in blood circulation, melt blockage tumors and numbness treatment and reduce insomnia. The body is renewing new energy

 장점 : 어깨 – 목 치료 집중 마사지 요법은 집중 치료법의 조합하며 천연 물질과 희귀 약초는 순환 혈액의 영향을 받다. 그리고  종양 차단 및 마비의 치료, 불면증의 증상을 줄이고 몸이 에너지를 새롭게하고 있다.

 利益:肩、首、襟首集中的治療マッサージは集中的治療技術及び自然エッセンスや珍しい医薬品と組合せし、血液循環、混雑瘤の解消、麻痺の治療、不眠症の制限作用があり、体のエネルギーの取り戻りに貢献します。

 

 1. Massage body trị liệu bằng dầuBody massage with oil 향기있는 액체로 바디 마사지요법油で治療ボディーマッサージ: 350 000VNĐ/60min.

 Massage toàn thân sử dụng dầu chiết xuất thiên nhiên giúp giải phóng cơ thể khỏi căng thẳng và lo lắng, tăng cường hệ thống miễn dịch, lưu thông và tuần hoàn máu, thư giãn và giảm stress , mệt mỏi căng thẳng , Cơ thể được tái tạo năng lượng mới .

Body massage uses natural extracts to relieve the body from stress and anxiety, boost the immune system, circulation and blood circulation, relax and reduce stress, fatigue and the body is renewed with fresh energy.

 천연 오일 추출물 이용한 바디 마사지는 스트레스와 불안으로부터 몸을 풀어준다. 또한 면역 체계를 향상시키고 순환 및 혈액 순환을 돕고 스트레스를 완화하고 피로를 줄여주고 몸이 에너지를 새롭게하고 있다.

ボディーマッサージは自然の抽出物を使用して、体をストレスや不安から解放し、免疫システムを強化し、血液を循環させて、ストレスを緩和し、疲労ストレスを軽減し、体のエネルギーの取り戻りに貢献します。

 

 1. Massage body Đá muối Himalaya Body massage with Himalaya salt rock히마라이아 돌소금으로 바디 마사지ヒマラヤの塩岩ボディーマッサージ: 350 000VNĐ/60min.

 Massage đá muối Himalaya- loại đá khoáng mỏ nhiều vitamin và khoáng chất. Massage toàn thân với tinh dầu thiên nhiên + kết hợp với năng lượng đá muối nóng Himalaya là bài massage hoàn hảo có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Massage giúp lưu thông khí huyết, đào thải độc tố , thư giãn cơ bắp, thư thái tinh thần, giảm stress , mệt mỏi căng thẳng , Cơ thể được tái tạo năng lượng mới .

Massage with Himalaya salt rock – mineral rock with many vitamins and minerals. Body massage with natural essential oils is combined with energy from Himalaya hot salt rock which is perfect massage with good functions for health. Massage helps circulation of blood, eliminates toxins, relaxes the muscles, relaxes the mind, reduces stress, fatigue stress, the body is renewed with fresh energy.

히마라이아 돌소금은 바다민과 광물질이 많이 있는 광석이다. 천연 오일 추출물 이용한 바디 마사지와 히마라이아 뜨거운 돌소금에서 에너지가 완전하게 건강한테 많이 작용한다. 마사지는 혈기를 유통해주다, 독소를 동태한다, 근육 긴장을 물다, 정신이 상쾌한다, 스트레스를 완화하고 피로를 줄여주고 몸이 에너지를 새롭게하고 있다.

ヒマラヤの塩岩マッサージ:ビタミンおよびミネラルの豊富な石です。天然エッセンシャルオイルによる全身マッサージをヒマラヤの熱い塩石と組み合わせたのは完璧なマッサージで、健康上多く良い作用があります。血液の循環を助け、毒素を排除し、筋肉をリラックスさせ、ストレス、疲労を軽減し、体のエネルギーの取り戻りに貢献します。

 

 1. Massage chân đá muối Himalaya Salt Rock Massage with Himalaya salt rock 히마라이아 돌소금으로 마사지 ヒマラヤソルトロック塩岩のフットマッサージ: 200 000VNĐ/60min.

 Chải phản xạ chân hoạt động trên nguyên tắc rằng tất cả các cơ quan cơ thể được biểu diễn trên bàn chân của chúng tôi. Bằng cách áp dụng các áp lực lên các điểm cụ thể, các dây thần kinh phản xạ liên kết có hệ thống với tất cả các bộ phận của cơ thể được kích thích. Liệu pháp chữa bệnh cổ đại này nhằm mục đích tái cân bằng và hài hòa chức năng của toàn bộ cơ thể.

Reactive foot reflexology works on the principle that all body organs are performed on our feet. By applying pressure to specific points, the reflexive nerves reflect systematically to all parts of the body that are stimulated. This ancient treatment therapy aims to rebalance and harmonize the functions of the whole body.

 발이 반사한 솔로 닦은 원칙 따라서 활동하는 것이 몸에 기관들이 발에서 드러내다. 구체적인 군데들에 다른힘으로 사용한다,신경들은 몸의 부분들 자극을 받는 체계적이 연결하게 반사한다. 이 고대의 치료한 방법이 다 몸의 기능이 균형과 균제한다

足の反射は、すべての身体の器官が足で行われるという原則に従います。特定のポイントに圧力を加えることによって、反射神経は、刺激された身体のすべての部分に体系的に結合します。この古代の治癒療法は、全身の機能を再調整し、調和させることを目指しています。

 

 1. Mặt chuyên sâu hãng DermalogicaSpecialized characteristics of Dermalogica 말로 지카 심층 스킨 케어ダーマロジカの顔を中心としたマッサージ: 400 000VNĐ/60min.

 Massage 9 bước theo quy trình chuẩn sử dụng thương hiệu Dược mỹ phẩm của Mỹ- hãng Dermalogica có uy tín trên toàn thế giới, để đảm bảo tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi tại Osum.

Massage 9 follows with procedures of US cosmetics brand – Dermalogica which is very famous in worldwide to assure the best value for customers at Osum

 미극의 상호 약화장품이 좋은 산업공정 따라서 9단 마사지 – 세계에서 신용을 얻이 Dermallogica이다, 오슴스파에서는 손님한테 가장좋게 보증한다. 심층하게 얼굴을

政界中に威信があるアメリカの化粧品メーカーであるダーマロジカのブランドの基準プロセスに基づいて9ステップでマッサージを行い、お客様に最良サービスを提供します。

Massage mặt chuyên sâu giúp làm sạch, dưỡng da, tăng cường độ đàn hồi cho làn da, làm sáng da, đồng thời giảm các nếp nhăn trên mặt chỉ trong 1 lần trị liệu.

Deep face massage helps cleaning, lotion and enhances skin elasticity, brightens skin, and reduces wrinkles on the face for just one treatment

 마사지를 한번만 고치는 것이 피부 깨끗하게 되고 스킨로션, 피부탄련 향상시키고 피부가 깨끗해지고 얼굴에 주름살을 줄이다

顔を中心としたマッサージは1回の治療で肌のクレンジング、スキンケアし、肌の弾力性を高め、肌を明るくし、しわを抑えます。

 

 1. Gói đặc biệt (Massage body cao cấp Osum Spa)Special package (Premium body massage body at Osum Spa)특별 상품 (Osum Spa고급 바디 마사지) 特別パッケージ(Osum Spa高級ボディーマッサージ): 600 000VNĐ/90min.

Sauna và massage bằng đá muối Himalaya – Sauna and massage by Himalaya salt rock – 히말라야 바위 소금으로 사우나 및 마사지 – サウナとヒマラヤソルトロック塩岩のマッサージ.

Sau khi xông đá muối Hymalaya, bước tiếp theo là Massage toàn thân với Muối Himalaya Rock, cung cấp cho khách hàng của chúng tôi một trải nghiệm thực sự độc đáo và đầy sức sống, chỉ có với Osum Spa.

After exhaling by Himalayan salt rock, the next step is body massage with Himalayan salt rock, to provide our customer truly unique and vibrant experience that is only available with Osum Spa

 히말라야 바위 소금으로 증기욕 후에 다음 단계는 히말라야 바위 전신 마사지하며 단지 Osum Spa와 함께 우리의 고객님께 독특한 경험과 활력이 넘치는를 제공할 것이다.

サウナとヒマラヤソルトロック塩岩で突いてから、次はヒマラヤソルトロックでボディーマッサージを行い、Osum Spaだけでお客様に活気で、独特な体験を提供します。

 

 1. Massage thể thaoSport Massage스포츠 마사지スポーツマッサージ:400 000VNĐ/60min.

Massage này sử dụng các kỹ thuật massage cường độ cao và nâng cao , sử dụng áp lực sâu hơn và trực tiếp hơn đối với các cơ bắp làm việc quá nhiều với  tinh dầu đặc trưng. Massage thể thao thực sự mang lại một trải nghiệm độc đáo và khác lạ giúp Khách hàng thư giãn và giảm đau nhức cơ bắp, giảm stress, mệt mỏi.

This massage uses advanced massage techniques with high intensity, using deeper and more direct pressure on the muscles which works excessively by using the essential oils. Sport massage really brings a unique and different experience to help customers relax and reduce muscle aches, stress and fatigue.

 이 마사지 방법은 고급 마사지 기술을 사용하며향기있는 액체를 과도하게 사용하기 위해 근육에 대한 직접적인 압력을 사용할 것이다. 스포츠 마사지는 정말 독특하고 경험을 제공하며 고객님께서 근육통, 스트레스, 피로감을 완화하고 줄일 수 있다.

このマッサージは、より高強度、高度なマッサージテクニックを使用し、特殊精油で疲れた筋肉に直接的な圧力をかけます。スポーツマッサージは、お客様に差別、独特な体験をおもたらしまして、顧客がリラックスして、筋肉痛を軽減し、ストレスや疲労を軽減することをサポートします。

 

 1. Tẩy da chết cùng Cám gạo, sữa và Muối Himalaya – Exfoliation with Rice Bran, Milk and Himalayan Salt쌀겨, 우유 및 히말라야 소금으로 각질 제거 – 死んだ肌を米ぬか、ヒマラヤの塩での解消: 200 000VNĐ/30min.

Kích thích quá trình trẻ hóa bằng cách đẩy nhanh tế bào chết. với một hỗn hợp hoàn hảo của dầu esential, muối khoáng và vitamin E, sữa . Hỗn hợp sẽ giúp đánh bay những hóa chất dư thừa trên da của bạn. Và mang tới cho bạn bạn làn da tươi mát, mịn màng, dưỡng ẩm và làn da hoàn mỹ.

Stimulate rejuvenation by accelerating cell death. With a perfect mixture of essential oils, mineral salt, vitamin E and milk, the mixture will help to release excess chemicals on your skin. And bring fresh, smooth, moisturized and perfect skin for you.

 각질이 신속한 표백으로 피부 회춘을 자극한다. 오일, 미네랄 소금 및 비타민 E, 우유의 완벽한 혼합물과 함께 당신의 피부에 초과 화학 물질을 제거할 것이다. 그리고 당신의 피부를 신선하고 부드럽게 유지시켜준다.

エッセンシャルオイル、ミネラル塩、ビタミンE、ミルクの完璧な混合物により死細胞の解消によって若返りを刺激します。この混合物は、皮膚の過剰な化学物質の解消に役立ちます。保湿し、新鮮で、滑らか、完璧な肌をもたらします。

OSUM SPA

SIGNED